ศูนย์รวมข่าวและงานกิจกรรมต่างๆในจังหวัดภูเก็ต

23 ม.ค. 2561, 20:05 น. 543

Line

20180122062416.jpeg

วันและเวลาเริ่ม : 28 ม.ค. 2561, 05:30 น.
วันและเวลาจบ : 28 ม.ค. 2561, 08:30 น.

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 รับสมัครที่สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา (ขุมน้ำบางมะรวน) เวลา 13.00-20.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เปิดรับสัมครตั้งแต่ 04.30-05.30 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 076-617803 ต่อ 34

ประเภท : งานวิ่ง

เบอร์โทรศัพท์ : 076-617803 ต่อ 34

เว็บไซต์ : http://www.srisunthon.go.th/index.php?route=common/home

Facebook : https://www.facebook.com/srisunthon/

Line